การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

การประดิษฐ์ดอกไม้จากกาบกล้วย

กล้วยเป็นพืชที่มีประโยชน์แทบทุกส่วนของลำต้น  ไม่ว่าจะเป็นใบ  ปลี  ผล  หน่อ  หยวก  หรือกาบ  ทุกส่วนสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งสิ้น  แต่นักเรียนของเราเห็นความสำคัญในการนำกาบกล้วยมาสร้างเป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้ที่สวยงาม  ดังตัวอย่าง

การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากโฟมห่อผลไม้

ขึ้นชื่อว่าโฟม  ทุกคนคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  นักเรียนของเราจึงคิดนำโฟมห่อผลไม้ที่มีอยู่อย่างมากมายมาประดิษฐ์เป็นดอกกุหลาบ  ทั้งจัดช่อและจัดแจกันอีกทั้งยังสามารถนำไปมอบให้แก่กันในโอกาสต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากใบตองแห้ง

การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากใบตองแห้ง  สามารถทำได้ทั้งจัดเป็นช่อ  หรือจัดเป็นแจกันก็ได้  ผลงานของนักเรียนล้วน  ๆ  เป็นการประยุกต์รูปแบบการทำงาน  ครั้งแรกที่นักเรียนนำผลงานมาส่งเป็นการประดิษฐ์จากดอกตาไหลซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นของนักเรียน  แต่เนื่องจากมันออกเป็นฤดูกาล  จึงต้องมีการปรับในรูปแบบของตัววัสดุที่จะต้องนำมาทำดอกกุหลาบ  ตัวนักเรียนเองก็เลยได้พูดคุยกับครูผู้สอน เปรียบเทียบกับดอกกุหลาบของรุ่นพี่ที่เคยทำในปี 2552 ซึ่งทำจากถุงพลาสติกใช้แล้ว  เปลี่ยนเป็นทำจากใบตองแห้ง  ปรากฎว่าสวยงามมากกว่าทีรุ่นพี่ปี 2552  ทำซะอีก  ทำให้เพื่อน ๆ และครูลงความเห็นให้เป็น 1 ใน 4 ของ รุ่นที่ต้องสร้างผลงานนำส่งให้โรงเรียนด้วย

การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

เศษสิ่งของวัสดุเหลือใช้ในโลกเรานั้นมีมากมาย  ถ้าหากเราทุกคนช่วยกันนำเศษวัสดุเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะทำให้เกิดการสร้างคุณค่าให้แก่งานและช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา  อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  เป็นโรงเรียนหนึ่งที่พยายามจะช่วยกันลดปริมาณขยะต่าง ๆ เหล่านี้  โดยการนำเอาวัสดุที่เหลือใช้  หรือล้นโลกมาสร้างงานประดิษฐ์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้ จากเศษวัสดุต่าง ๆ มากมาย  เช่น  ดอกกุหลาบจากโฟมห่อผลไม้  ดอกกุหลาบจากใบตองแห้ง  ดอกไม้จากก้านกระถิน  ดอกไม้จากรังไหม  ดอกไม้จากกาบกล้วย